Esteu aquí: Inici ca Avís Legal

Avís Legal

Condicions generals d’accés i ús de la pàgina Web del Patrimoni Hidroelèctric


1. Condicions d’accés i ús.
L’accés i/o ús de la pàgina web i/o web-site del Patrimoni Hidroelèctric, atribueix a qui ho realitza la condició d'usuari, acceptant, des d'aquest mateix moment, plenament i sense cap reserva, les presents Condicions Generals així com les Condicions Particulars que, les complementen, modifiquen o substitueixen.
L'usuari assumeix, coneix i accepta, pel fet de visitar la pàgina web i/o web-site de Patrimoni Hidroelèctric, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualsevol dada i informació que aparegui en la mateixa, apareixen única i exclusivament a efectes informatius, com a informació de caràcter preliminar a disposició i a l'atenció de l'usuari, i que en un algun moment pot tenir errors, imprecisions o no estar actualitzada.
Patrimoni Hidroelèctric es reserva el dret de suspendre temporalment o anular definitivament, sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat de la pàgina web per raons de manteniment, reparació, actualització o millora de la mateixa. Així mateix, el Patrimoni Hidroelèctric es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les condicions d’accés de la mateixa, així com dels seus continguts.


2. Responsabilitat
Patrimoni Hidroelèctric no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap tipus, ja siguin explícites o implícites, per al funcionament de la pàgina web i/o web-site, o a la informació, contingut, software, materials, o productes inclosos en la mateixa, en la mesura que ho permeti la legislació aplicable. Patrimoni Hidroelèctric no es fa responsable dels danys o perjudicis, directes o indirectes, que poden derivar-se de la interrupció o falta de continuïtat de la pàgina web i/o web-site.
Tant l’accés com l'ús de la pàgina web i/o web-site que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Patrimoni Hidroelèctric no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se de l’accés o ús de la informació. Patrimoni Hidroelèctric no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als continguts de la web i/o web-site, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.


3. Drets de la propietat intel•lectual i industrial.
El usuari es compromet a utilitzar la pàgina web i/o web-site i els seus continguts sense contravenir la legislació vigent ni el principi de bona fe. Així mateix queda prohibit, el seu ús amb finalitats il•lícites contra Patrimoni Hidroelèctric o qualsevol tercer, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web i/o web-site.
El contingut accessible en la pàgina web i/o web-site de Patrimoni Hidroelèctric (informes, fitxes, textos, gràfics, fitxers de so, imatges, fotografies, dissenys, etc...), està sotmés a drets de propietat intel•lectual i industrial. En cap cas l'abastiment de continguts o l’accés a dita pàgina web i/o web-site implica cap tipus de renuncia, transmissió o cessió total ni parcial de dits drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre dits continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de Patrimoni Hidroelèctric. Es permet el dret de visualitzar i obtenir una còpia privada de seguretat de dits continguts sempre que: (i) aquest dret s'exerceix segons el principi de la bona fe, (ii) en tot cas, el contingut es mantingui inalterat, (iii) en l’eventual còpia privada de seguretat apareixi el 'copyright' i altres dades identificatives dels drets de Patrimoni Hidroelèctric, i (iv) es realitzi sense finalitats comercials i exclusivament per a informació personal del usuari.

4. Enllaços
L’establiment de qualsevol enllaç entre una pàgina web i la pàgina web i/o web-site de Patrimoni Hidroelèctric estarà sotmés a les condicions següents:
a. No podrà reproduir ni total ni parcialment cap dels productes o serveis continguts en la mateixa.
b. No se establiran deep-links, ni es crearà un browser o un border enviroment sobre les mateixes.
c. No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la pàgina web i/o web-site, ni contindrà cap marca, nom comercial, ròtol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Patrimoni Hidroelèctric.
d. Patrimoni Hidroelèctric no serà responsable en cap cas, dels continguts o serveis posats a disposició dels usuaris a la pàgina web des de que es realitzi l’enllaç, ni de las informacions i manifestacions incloses en la mateixa.

5. Llei i jurisdicció
Les presents Condicions Generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la existència, accés, utilització o contingut de las Condicions Generals, en seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari. En el supòsit que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Patrimoni Hidroelèctric i l’usuari, amb renuncia expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre'ls, se someten a la Jurisdicció i Tribunals de Lleida.

6. Cookies
Aquesta pàgina web fa servir cookies, petits fitxers generats en l'ordinador de l'usuari que, abans de que s'abandoni la pàgina web, recapta dades originaries del seu ordinador i ens permet conèixer quina ha sigut la seva freqüència d'entrada dins la web i quins continguts son els que més l'interessen; permetent-nos personalitzar els portals de la web per a cada usuari. Aquests cookies no son nocius i la seva funció és captar informació sobre l'usuari per poder oferir-li una atenció més personalitzada al visitar la web. En qualsevol moment l'usuari té la possibilitat d'eliminar aquests cookies seleccionant aquesta opció en el seu navegador.

Accions del document
MUSEU DE L'AIGUA DE LLEIDA
Av. de Miquel Batllori, 52 (la Bordeta) 25001 Lleida - Tel 973 211 992
museuaigua@paeria.cat